Bloggen – att sprida något i sociala medier

Vad är en blogg?

Bloggen har länge varit populär verwey-creatives-gaat-voortdurend-bloggenatt använda sig av där man bland annat skriver lite om vad man har gjort samt lägger upp bilder för att sprida det på nätet till andra tänkbara läsare. Blogg härstammar från det engelska ordet weblog, som kan översättas till en webbdagbok. En blogg finns oftast på en webbplats som innehåller, beroende på när man uppdaterar, periodiska publicerade inlägg eller någon form av dagboksanteckningar. Inläggen är ordnade på så sätt att de senaste man har publicerat finns oftast högst upp på webbsidan.

Hur populärt är det idag samt lite om begreppet blogg

Sedan 2003 har man följt utvecklingen av blogganvändandet och har gjort en observation i mars 2007 att det fanns ungefär 120 000 bloggar som skapades dagligen runt om i världen. År 2009 i april insåg man att den siffran ökade till 190 000 bloggar som varje dag startas runt om i världen. Det har alltså blivit allt mer populär att folk väljer att starta en blogg på nätet.

Att man valde att använda begreppet blogg var anledningen till att webbloggen väldigt lätt på något sätt kunde förväxlas med ett annat begrepp som heter serverloggar. Varje inlägg som skrivs kan handla om ett visst ämne, dessutom kan en blogg också bestå av flera bloggare som tillsammans samarbetar kring bloggen. Det skiljer sig från blogg till blogg vad man väljer att skriva om, därför kan vissa belysa flera olika ämnen och andra kan enbart belysa ett ämne fast ur olika aspekter. Utseendet kan däremot variera från blogg till blogg med att några väljer att enbart ha enkla punktlistor med olika typer av länkar, till att man väljer att ha artikelreferat med olika kommentarer som skrivs av skribenten. Det som är mest gemensamt med varje inlägg, som läggs upp av respektive bloggare, är att datumangivelsen finns på det senaste inläggen längst upp.